Dobro došli na službene stranice Općine Peteranec!

 

 

Vijesti

 

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa

Za vrijeme radova na obnovi pruge Dugo Selo - Botovo - Dg, lokalna cesta L26154 u zoni željezničko - cestovnog prijelaza u razini u km 515 + 945 predmetne pruge, u naselju Peteranec, bit će zatvorena za sav cestovni promet od ponedjeljka 30. 3. 2015. od 08:00 sati do utorka 31. 3. 2015. do 15:00 sati.

Pružne građevine d.o.o. mole građane za razumijevanje i pridržavanje signalizacije za privremenu regulaciju cestovnog prometa koju će izvođač radova postaviti i nadgledati, a po završetku radova ukloniti.


Informativni letak o komarcima

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije priredio je informativni letak o komarcima s ciljem edukacije stanovništva i poticanja na poduzimanje mjera kojima se smanjuje broj komaraca u našoj okolini.

Informativni letak možete preuzeti ovdje.


Obavijest o izvođenju 3D seizmičkih mjerenja u svrhu istraživanja rezervi nafte i plina na poljoprivrednom i šumskom području

 


Obavijest o početku javne rasprave o studiji o utjecaju na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i Čepelovac-Hampovica

 


Obavijest o početku provođenja tretmana preventivne deratizacije na području Općine Peteranec

Djelatnici trgovačkog društva Sanitacija d.o.o. Koprivnica provodit će tretman preventivne deratizacije na području Općine Peteranec od 11. do 16. ožujka.

Početak sustavne deratizacije će se odgoditi u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta do povoljnijeg razdoblja. Postava mamaka isključiva je od strane djelatnika Sanitacije d.o.o., uz vođenje evidencije tijeka deratizacije. Deratizacija će se vršiti antikoagulantnim preparatom na bazi bromadiolona za koje je antidot vitamin K-1.

Obavijest za naselje Peteranec možete vidjeti ovdje.

Obavijest za naselje Sigetec možete vidjeti ovdje.

Obavijest za naselje Komatnica možete vidjeti ovdje.


Provedba proljetne akcije oralnog cijepljenja lisica

Radi zaštite zdravlja ljudi i domaćih životinja od bjesnoće, a radi iskorjenjivanja bolesti u populaciji lisica kao glavnih rezervoara, Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane će tijekom proljeća 2015. godine provoditi aktivnosti oralnog cijepljenja lisica na području Republike Hrvatske.

Oralno cijepljenje lisica višegodišnji je program iskorjenjivanja bjesnoće. Tijekom 2015. godine provest će se dvije akcije oralnog cijepljenja lisica (proljetna i jesenska) u okviru kojih će na površini cijele zemlje (izuzev jadranskih otoka), putem posebnih zrakoplova biti dristribuirano ukupno 2.827.100 vakcinalnih mamaka.

Proljetna akcija oralne vakcinacije lisica započinje 15. ožujka 2015. godine. Tijekom proljetne akcije oralnog cijepljenja lisica, mamci koji sadrže cijepivo polagat će se iz zrakoplova. Planirano vrijeme za završetak provedbe proljetne akcije je 15. lipnja 2015. godine, ovisno o vremenskim prilikama. Više informacija o oralnoj vakcinaciji lisica dostupno je na službenoj web stranici www.veterinarstvo.hr, na kojoj će se redovito ažurirati svi podaci o provedbi iste.


Prapodravci na fašniku

 

Kao i svake godine, Prapodravci (najvećim dijelom članovi Udruge Sigečko srce) sudjelovali su na Koprivničkom fašniku. Na samom kraju manifestacije morali su natrag predati ključeve grada gradskim čelnicima i time je završila njihova sedmodnevna vladavina.

Samo dan prije (13. veljače) sudjelovali su na velikom Samoborskom fašniku i predstavljali Koprivničko-križevačku županiju. Uz Prapodravce nastupio je i KUD "Gruntovec" koji je na središnjoj pozornici prikazao svoj skeč u trajanju od 35 minuta i oduševio sve prisutne. Glavni akteri skeča imali su i direktno javljanje na radio Samobor.

Time "pohod" četrdesetak Prapodravaca nije završio pa su tako već u nedjelju sudjelovali i na Čakovečkom fašniku.

 

 


Isplativost podnošenja porezne prijave za mještane Općine Peteranec

Mještani naše općine mogu podnijeti dobrovoljnu poreznu prijavu i ostvariti povrat poreza po osnovi prava na veći osobni odbitak i odbitak za uzdržavane članove pod uvjetom da i uzdržavani članovi žive u Općini Peteranec ili u nekoj od općina razvrstanih u I. odnosno II. skupinu razvijenosti. Osim Peteranca, neke od navedenih općina su primjerice Gola, Virje, Drnje, Sokolovac, Koprivnički Bregi…

Osobni odbitak naših mještana za 2014. godinu je viši od iznosa osobnog odbitka 2.200,00 kn iz članka 54. stavka 1. Zakona i iznosi 2.700,00 kn. Navedeno je regulirano Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti objavljenoj u Narodnim Novinama 158/13 s primjenom od 1.1.2014..

Jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. ili II. skupinu razvijenosti:

I. skupina: Babina Greda, Biskupija, Cetingrad, Civljane, Čađavica, Dežanovac, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Drenovci, Drenje, Dvor, Đulovac, Gornji Bogićevci, Gradina, Gundinci, Gunja, Hrvatska Dubica, Jagodnjak, Kapela, Kistanje, Kloštar Podravski, Krnjak, Levanjska Varoš, Lokvičići, Markušica, Mikleuš, Nova Bukovica, Nova Rača, Okučani, Plaški, Podgorač, Podravska Moslavina, Rovišće, Sopje, Staro Petrovo Selo, Sunja, Šodolovci, Špišić Bukovica, Štefanje, Štitar, Trnava, Voćin, Vojnić, Vrbje, Vrginmost, Vrhovine i Zrinski Topolovac.

II. skupina: Andrijaševci, Antunovac, Barilovići, Bebrina, Bednja, Beli Manastir, Belica, Belišće, Benkovac, Berek, Bilje, Bizovac, Bogdanovci, Borovo, Bosiljevo, Bošnjaci, Brestovac, Breznica, Brinje, Brodski Stupnik, Budinščina, Bukovlje, Cerna, Cernik, Cestica, Cista Provo, Crnac, Čačinci, Čaglin, Čazma, Čeminac, Darda, Davor, Desinić, Domašinec, Donja Motičina, Donja Voća, Donji Andrijevci, Dragalić, Draž, Drniš, Drnje, Dubrava, Đakovo, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Ervenik, Farkaševac, Ferdinandovac, Feričanci, Garčin, Garešnica, Generalski Stol, Glina, Gola, Gorjani, Gornja Rijeka, Gornja Stubica, Gornja Vrba, Gornji Mihaljevec, Gračac, Gradec, Gradište, Grubišno Polje, Hercegovac, Hlebine, Hrvace, Hrvatska Kostajnica, Ilok, Imotski, Ivankovo, Ivanska, Jakšić, Jarmina, Jasenovac, Josipdol, Kalnik, Kamanje, Kaptol, Kijevo, Klakar, Kneževi Vinogradi, Knin, Končanica, Koprivnički Bregi, Koška, Kotoriba, Kula Norinska, Kutjevo, Lasinja, Legrad, Lipik, Lišane Ostrovičke, Lobor, Lovas, Lovreć, Lukač, Magadenovac, Majur, Mala Subotica, Mali Bukovec, Marijanci, Martijanec, Martinska Ves, Mihovljan, Muć, Mursko Središće, Negoslavci, Netretić, Nijemci, Nova Gradiška, Nova Kapela, Novigrad (Zadarska županija), Novo Virje, Novska, Nuštar, Obrovac, Oprisavci, Orehovica, Oriovac, Orle, Otočac, Otok (Splitsko-dalmatinska županija), Otok (Vukovarsko-srijemska županija), Pakrac, Peteranec, Petlovac, Petrijevci, Petrinja, Petrovsko, Pitomača, Pleternica, Podbablje, Podcrkavlje, Podturen, Pokupsko, Polača, Poličnik, Popovac, Posedarje, Preseka, Prgomet, Pribislavec, Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija), Proložac, Promina, Punitovci, Rakovec, Rakovica, Rasinja, Rešetari, Ribnik, Runovići, Ružić, Saborsko, Satnica Đakovačka, Selnica, Semeljci, Severin, Sibinj, Sikirevci, Sirač, Skradin, Slatina, Slavonski Šamac, Slivno, Slunj, Sokolovac, Stankovci, Stara Gradiška, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Ston, Strizivojna, Suhopolje, Sveti Đurđ, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Šandrovac, Šestanovac, Škabrnja, Štrigova, Tompojevci, Topusko, Tordinci, Tounj, Tovarnik, Trilj, Trpinja, Udbina, Unešić, Velika, Velika Kopanica, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo, Viljevo, Virje, Visoko, Viškovci, Vladislavci, Vođinci, Vrbanja, Vrlika, Vrpolje, Vrsi, Vuka, Vukovar, Zagorska Sela, Zagvozd, Zažablje, Zdenci, Zmijavci, Žakanje i Žumberak.

Kako ispuniti poreznu prijavu i ostvariti povrat poreza na osnovi prava na povećani ukupni osobni odbitak prikazano je na slijedećem primjeru:

Radnik s jednim uzdržavanim djetetom od svibnja 2014. koji se stanovnik općine razvrstane u II. skupinu razvijenosti u 2014. godini ima:

- od siječnja do travnja 2014. mjesečni osobni odbitak 2.700,00

- od svibnja do prosinca 2014. mjesečni osobni odbitak i odbitak za uzdržavanog člana 4.050,00 (što je umnožak osobnog odbitka i ukupnog faktora: 2.700,00 * 1,5).

Na godišnjoj razini to je 43.200,00 (2.700,00 * 1,0 *4 mjeseca) +(2.700,00 *1,5 * 8 mjeseci), umjesto 35.200,00 (2.200,00 *1,0 *4) + (2.200,00*1,5*8).

U poreznoj prijavi za navedeni primjer potrebno je na:

- stranicu 7. DOH obrasca u kolonu 4 upisati:

· faktor 1,0 za mjesece od siječnja do travnja 2014 u kojima radnik ima samo osobni odbitak

· faktor 1,5 za mjesece od svibnja do prosinca 2014. u kojima radnik ima osobni odbitak i odbitak za uzdržavanog člana

- na stanicu 6. pod NAPOMENE POREZNOG OBVEZNIKA upisati razlog podnošenja porezne prijave dobrovoljno ili obvezno uz kratko pojašnjenje.

Ukoliko dobrovoljno podnosite poreznu prijavu, svakako provjerite da li Vam se isplati, odnosno da li ostvarujete povrat.

U dobrovoljnoj poreznoj prijavi obvezni ste prikazati sve primitke koje ste ostvarili u godini za koju podnosite poreznu prijavu.

Uz poreznu prijavu koju ste dužni podnijeti najkasnije do 2.3.2015. u Poreznu upravu Koprivnica, obvezni ste dostaviti kopiju osobne iskaznice (kopija iskaznice treba i za odrasle uzdržavane članove) te napisati Izjavu kojom potvrđujete da živite u općini koja je svrstana u I. odnosno II. skupinu razvijenosti.

Ako stanovnik općine razvrstane u II. skupinu razvijenosti ima samo osobni odbitak, ostvaruje povrat poreza za porezni razred:

· 12% --> 12% * 6.000,00 = 720,00 kn

· 25%--> 25 % * 6.000,00 = 1.500,00 kn

· 40%--> 40% * 6.000,00 = 2.400,00 kn

(razlika osobnog odbitka stanovnika općine razvrstane u skupinu II. => 32.400,00-26.400,00= 6.000,00 kn)

DOH obrazac za 2014. godinu možete preuzeti ovdje.

 


Grb

Svim mještanima Općine Peteranec želimo

sretan Božić i sve najbolje u 2015. godini!

 

Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Peteranec

Vijenac

 


Božićna dječja priredba u Sigecu

 

U petak 19. prosinca u Društvenom domu u Sigecu održana je dječja priredba. Na priredbi su sudjelovala djeca Dječjeg vrtića "Potočnica" i Područne škole Sigetec.

Nakon priredbe koja se sastojala od igrokaza. pjesme, plesa i recitacija, Djed Božičnjak podijelio je djeci poklone koje je osigurala Općina Peteranec.

 

 


Božićna dječja priredba u Peterancu

 

U četvrtak 18. prosinca u Vatrogasnom domu u Peterancu održana je dječja priredba. Na priredbi su sudjelovala djeca Dječjeg vrtića "Lastavica" i Područne škole "Fran Galović".

Nakon priredbe koja se sastojala od pjesme, plesa i recitacija,  Djed Božičnjak podijelio je djeci poklone koje je osigurala Općina Peteranec.

 

 

 

 


 Operativna akcija "Mir i dobro"

Kao i proteklih 19 godina u doba Božićnih i novogodišnjih blagdana, Ministarstvo unutarnjih poslova provodi operativnu akciju "Mir i dobro". Cilj akcije je ostvariti dobro stanje javnog reda i mira te opće sigurnosti građana i imovine. Ove godine akcija počinje u ponedjeljak, 15. prosinca, a traje do 8. siječnja 2015. godine. Provodit će se kroz općenito operativno postupanje, sprječavanje nedozvoljene prodaje i uporabe pirotehničkih sredstava te pojačanjem mjera sigurnosti na prostorima gdje se najčešće događaju nesreće vezane za upotrebu pirotehničkih sredstava, poput škola, vjerskih objekata za vrijeme održavanja misa te drugih mjesta gdje se okuplja velik broj građana.

S ciljem prevencije neželjenih posljedica uslijed neodgovorne uporabe pirotehničkih sredstava, Policijska uprava koprivničko-križevačka izradila je prigodan letak kako bi pridonijela općoj svijesti o nepotrebnoj uporabi različitih eksplozivnih sredstava.

MUP RH i nadalje provodi operativnu akciju "Manje oružja - manje tragedija" u sklopu koje je moguće anonimno predati oružje, streljivo i eksplozivna sredstva bez vođenja ikakvih postupaka.

Letak možete preuzeti ovdje.


Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske - Objava biračima

 


Raspisana dva javna natječaja iz vinske omotnice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je dva javna natječaja iz vinske omotnice:

1. Za mjeru restrukturiranje i konverzija vinograda

2. Za mjeru investicija u vinarije i marketing vina

Javni natječaji otvoreni su do 19. prosinca 2014. godine.

Prihvatljivi prijavitelji: proizvođači upisani u Vinogradarski registar

Kako bi svi potencijalni prijavitelji bili na vrijeme informirani o detaljima natječaja, LAG Podravina u suradnji sa Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja PORA organizira predavanje na temu: "Restrukturiranje i konverzija vinograda" i "Investicija u vinarije i marketing vina".

Predavanje će se održati u Društvenom domu u Kloštru Podravskom u srijedu 26. studenoga 2014. godine s početkom u 18:00 sati.


Rekreacija u Sigecu

Današnji način života nažalost ima niz posljedica vezanih uz loše zdravstveno stanje većine ljudi. Kretanje kao osnovna potreba čovjeka važna je za očuvanje stupnja zdravlja. Želite svoje slobodno vrijeme iskoristiti za aktivan odmor i rekreaciju? U dvorani područne škole Sigetec svaki četvrtak od 18:00 do 19:00 sati možete se rekreirati - aerobik, vježbanje, stolni tenis...pozvani su svi!

Posjetite nas.


Obavijest o privremenoj regulaciji prometa

Za vrijeme radova na obnovi pruge Dugo Selo - Botovo - Dg, lokalna cesta L26154 u zoni željezničko - cestovnog prijelaza u razini u km 515 + 945 predmetne pruge, u naselju Peteranec, bit će zatvorena za sav cestovni promet od nedjelje 23. 11. 2014. od 07:00 sati do ponedjeljka 24. 11. 2014. do 19:00 sati.

Pružne građevine d.o.o. mole građane za razumijevanje i pridržavanje signalizacije za privremenu regulaciju cestovnog prometa koju će izvođač radova postaviti i nadgledati, a po završetku radova ukloniti.


Peteranski šlingeraj

U nedjelju 26. listopada u Vatrogasnom domu u Peterancu održana je međunarodna smotra folklora "Peteranski šlingeraj". Svoje običaje, nošnju, pjesme i plesove predstavila su folklorna društva Češka beseda Mali i Veliki Zdenci, KUD "Marijan Pavleković - Pajo" Otrovanec, KUD "Slavko Janković" Šiškovci i domaćini KUD "Fran Galović" Peteranec.

Ujedno je to bila prigoda da folkoraši proslave petnaestu godišnjicu postojanja. Podijeljene se zahvalnice voditeljici folklorne grupe Marini Njerš, voditelju tamburaša Dini Ciganeku, suradnicima Vesni Peršić Kovač i Antunu Erdecu, Koprivničko-križevačkoj županiji, Općini Peteranec, DVD-u Peteranec, obitelji Cmrk, OŠ "Fran Koncelak" Drnje, ZKUU Koprivničko-križevačke županije i UHBDDR - Ogranku Peteranec.

Na druženje uz kestene i krapampulu odazvali su se brojni bivši članovi društva. Smotru je posjetio i saborski zastupnik Stjepan Milinković.


To se ti prejde

U petak 24. listopada u Galeriji Ivana Sabolića u Peterancu otvorena je etno izložba "To se ti prejde". Autorice izložbe su Katica Erdec i Vesna Peršić Kovač, a brojne eksponate sakupile su članice Udruge žena Peteranec. Tema izložbe bilo je vrijeme, a izloženi su stari satovi i kalendari, ogledala (kao svjedoci starenja) te dijelovi odjeće koji prikazuju kako se oblačenje s godinama mijenja.

Izložbu je otvorio općinski načelnik Krešimir Matijašić, a na otvorenju su nastupila djeca Dječjeg vrtića "Lastavica" Peteranec koja su na svoj način scenski prikazala Galovićevu pjesmu "Kopači". Pjesme Frana Galovića recitirali su učenici Područne škole "Fran Galović" Peteranec.

Siniša Cmrk i Dražen Ernečić prikazali su prisutnima svoj doživljaj Frana Galovića i podravskih običaja te je nastavljeno druženje uz kolače koje su pripremile članice Udruge žena Peteranec i kestene koje su ispekli vatrogasci.


Fran Galović

21. Galovićeva jesen

 
Peteranec, 24. 10. - 26. 10. 2014.

 

 

 

Program

Petak, 24. listopada

17.45h Polaganje svijeća i cvijeća pred bistu Frana Galovića

18.30h Galerija "Ivan Sabolić" - etno izložba "To se ti prejde"; druženje uz digane kolače, mošt i kostanje

Nedjelja, 26. listopada

14h Hrvatski vatrogasni dom - Međužupanijska smotra folklora "Peteranski šlingeraj", uz kostanje i krapampulu

 

Organizatori: Općina Peteranec, Udruga žena Peteranec, KUD "Fran Galović" Peteranec

Suorganizator: Koprivničko-križevačka županija

Sudjeluju: KUD "Fran Galović" Peteranec, PŠ "Fran Galović" Peteranec, OŠ "Fran Koncelak" Drnje, DV "Lastavica" Peteranec, folklorna društva iz Šiškovaca, Velikih Zdenci, Otrovanca, Svetog Petra Orehovca, DVD Peteranec


Spomenek na 100 let bez Frana Galovića

U Peterancu u dupkom publikom ispunjenoj staroj Kapetaniji - Galeriji "Ivan Sabolić" u subotu 11. listopada održana je završna ovogodišnja svečanost pod nazivom Spomenek na 100 let bez Frana Galovića, nakon Zagreba, Ludbrega, Đurđevca i Koprivnice, cjelogodišnjeg Matičina obilježavanja s brojnim suradnicima 100. obljetnice preranog odlaska hrvatskog književnika i Austro-ugarskog časnika Frana Galovića (poginuo na južnom europskom bojištu u jednoj od prvih austougarskih ofenziva i forsiranja rijeke Drine, Radenkovići, Mačva 26. 10. 1914.).

Fran Galović netom prije odlaska na bojište u očevom je vinogradu - goricama u Širovicama na Bilogori, ili Tusculumu ponad Podravine, kako je sam kao vrstan filolog ironizirao svoje gorice po uzoru na rimskog vojskovođu i pisca Gaja Julija Cezara koji je imao ljetnikovac ponad Rima, napisao je sjajan ciklus od 22 kajkavske pjesme Z MOJIH BREGOV u ljetnim mjesecima 1913. i 1914. godine, ciklus koji ga je uvrstio u povijest ne samo hrvatske, nego i svjetske književnosti.

Predstaljena je edicija Sabrana djela Frana Galovića I. - VI. (Pjesme / Pripovijetke / Drame 1 / Drame 2 / Članci, kritike, prijevodi, pisma te posljednja knjiga Prilozi / M. Solar: Galovićevo književno djelo, M. Solar & D. Ernečić: Životopis Frana Galovića, Bibliografija) gl. urednika akademika Milivoja Solara, a izv. urednik Božidar Petrač, i time je u ishodištu i izvorištu u Peterancu obilježeno 50 godina Solarova kniževnog bavljenja Galovićevom književnosti. Podsjetimo M. Solar obranio je doktorsku diesertaciju pod nazivom Interpretacija Galovićeva opusa 1964. godine kod prof. Ive Frangeša na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Posebna je vrijednost ovog šestoknjižja u prvoj knjizi Pjesme u kojoj je Mijo Lončarić dovršio ackentuaciju pjesama ciklusa Z mojih bregov, budući da Galović to nije dospio napraviti zbog odlaska na bojište.

U mozaiku književno-glazbenog programa nastupio je Bemian duet uglazbljenim kajkavskim stihovima Galovića, u ime Galovićeva doma pozdravio je počasni građanin Općine Peteranec Stjepan Bićan, a nadahnuto su kajkavske stihove kazivali rođeni Peterančan Mladen Godek te pjesnici članovi Literarne sekcije Podravke i koprivničkog Ogranka Matice hrvatske Ivan Picer, Marija Hegedušić, Katica Rajić Popijač i Zdenka Čavić, brojni učenici Područne osnovne škole Frana Galovića te članice Hrvatskog srca Peteranec (koje su svojim sudjelovanjem u Galovićevom domu kroz cijelu godinu od pramaleti do leta do jeseni pratile obilježavanje 100. obljetnice Galovićeve pogibije i ambijentizirale preštimani narodni Peteranec prve polovine 20. st.) i Udruge mladih Peteranec. Poseban gost iznenađenja bio je kupinečki Podravec i pisac Siniša Cmrk koji je interpretirao kajkavsku pjesmu nadahnut podravskom pajdašijom i Galovićevom klijeti ove godine na dan početka Prvog svjetskog rata. U ime Općine Peteranec govorio je načelnik Krešimir Matijašić istaknuvši da je zajedništvo pravi put u Spomenkima na velikana Peteranca Frana Galovića i u njegovanju kajkavskog narječja kroz književno-kulturne programe kao što je ovaj u povijesnoj zgradi stare Kapetanije koja pamti samog Galovića.

Potporu su pružile i Turistička zajednica županije te Koprivničko-križevačka županija.

Program kroz koji je šarmatno vodila Ivana Betlehem je pratila i bogata elektronska prezentacija fotografija koja je pratila Galovićev životopis, kao iz arhiva izvađen film o počecima manifestacije Galovićeva jesen 1994. godine.

Nakon programa uslijedilo je druženje u prekrasnom peteranskom domaćinskom ozračju uz gastronomski autohtoni domjenak u kojem se moglo uživati v peteranki pogači, domaćim mudlinima z orehima i z makom i šarenim slasnim kolačima po domaćim recepturama koji su priredile vrijedne žene iz Udruge Hrvatsko srce Peteranec.

Dražen Ernečić

 


Poziv na radionicu za predstavnike privatnog te javnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije - "Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva"

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevčake županije, u suradnji s LAG-om Podravina, a u okviru Potprograma V. "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije" Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU organizira niz edukacija namijenjenih potencijalnim korisnicima EU sredstava na lokalnoj i regionalnoj razini.

Radionica na temu "Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva" održat će se u četvrtak, 16. listopada 2014. godine u prostorima Obrtničkog doma, Ulica Đure Basaričeka 10/1, Đurđevac, s početkom u 9.30 sati. Izvođač će biti PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Cilj radionice je informirati predstavnike privatnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije o aktualnim natječajima iz EU fondova, upoznati ih s načinom popunjavanja prijavnih obrazaca, obrazaca proračuna te pružiti konkretnu stručnu pomoć za pripremu i apliciranje EU projektata na fondove EU.

Molimo sve zainteresirane za predmetnu radionicu da popune prijavnicu i da je zaključno do utorka, 14. listopada 2014. godine do 15,00 sati pošalju u PORU na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na fax 621-957.

Prijavnica

Program radionice

 


Obavijest o javnoj raspravi o studiji o utjecaju na okoliš "Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica"

 


Grb

Svim mještanima Općine Peteranec čestitamo

8. listopada, Dan neovisnosti Republike Hrvatske!

 

Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Peteranec

 


Obavijest o elementarnoj nepogodi

Prijave šteta nastale uslijed poplava na poljoprivrednim kulturama mještani Općine Peteranec mogu predati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Peteranec u razdoblju od 29. rujna do 7. listopada, od 08 do 14 sati.

Molimo da sa sobom ponesete ispunjeni i potpisani obrazac za prijavu šteta koje možete naći u nastavku ili osobno podići u Općini, osobnu iskaznicu, OIB, izvadak iz upisnika za poljoprivredne kulture ili posjedovni list te račune za opremu.

Obrazac EN-P za prijavu štete od elementarne nepogode

Obrazac EN-2 za prijavu štete od elementarne nepogode na opremi

 


Otvorenje Područne škole Sigetec

 

U ponedjeljak 8. rujna župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, sa zamjenikom Ivanom Palom i suradnicima, službeno je otvorio Područnu školu u Sigecu. Ravnatelj Osnovne škole "Fran Koncelak" Drnje Ivan Pikivača održao je kratak govor u kojem se i zahvalio Koprivničko-križevačkoj županiji na financijskoj podršci. Učenici i njihove učiteljice su priredili prigodni program, a župan je učenicima prvog razreda podijelio sigurnosne krijesnice te svim učenicima poželio uspješnu školsku godinu. Općinski načelnik Krešimir Matijašić uručio je svim učenicima besplatne bilježnice koje je osigurala Općina Peteranec.

U školsku godinu 2014./2015. u Područnu školu Sigetec krenulo je 69 učenika.

 


Memorijal "Mirko Petrović"

 

U nedjelju 31. kolovoza održano je 7. Natjecanje operativnih vatrogasaca Memorijal "Mirko Petrović" u Sigecu. Na natjecanju je nastupilo 9 desetina koje su se natjecale u izvršavanju devet zadaća. Prvo mjesto osvojila je ekipa DVD Pitomača, drugo mjesto DVD Peteranec, a treće DVD Gola. Prije proglašenja rezultata, pokaznu vježbu sa navalnim vozilom izveli su najmlađi vatrogasci.

 


Poziv na besplatnu edukaciju u Pregradi za male i srednje poduzetnike, obrtnike i OPG-e

19. rujna 2014. u Pregradi održat će se besplatne cjelodnevne edukacije za male i srednje poduzetnike, obrtnike i OPG-e na sljedeće teme:

1. Mogućnosti financiranja ruralnog turizma iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD)

2. Instrumenti poticanja malog i srednjeg poduzetništva

3. Financiranje malog i srednjeg poduzetnišva

4. Kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva

5. Internet stranica u današnjem poslovanju i izgradnja web prisutnosti

6. Google oglašavanje

7. Organizacija call centra i prodajnih timova

8. Društvene mreže

9. Idealno transportno logističko rješenje

10. Jeftinije, sigurnije i dostupnije - Cloud usluge za vaše poslovanje

11. Energetska učinkovitost u proizvodnji

12. E-poslovanje

13. Kako komunicirati s klijentima?

Sve informacije o programu edukacije, edukatorima, satnicama i lokacijama edukacija, možete pronaći na poslovni.hr/pregrada. Ako ste zainteresirani za navedene edukacije, javite se na 01 6326 000 i 01 6326 021 ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . On-line registracija je na www.poslovni.hr/pregrada-prijava.

Program

 


Klik na domaće

LAG "Podravina" u suradnji sa Koprivničko-križevačkom županijom u sklopu projekta "Klik na domaće" započeo je izradu web-stranice istog naziva kojoj je cilj povezivanje lokalnih proizvođača s kupcima na području LAG-a "Podravina". Cilj je pomoći svim proizvođačima, pružateljima usluga, umjetnicima i svima drugima koji žele nešto ponuditi na tržištu da se besplatno promoviraju i oglašavaju.

Stranica će za početak obuhvaćati proizvođače s područja 16 jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a "Podravina": Općina Peteranec, Općina Drnje, Grad Đurđevac, Općina Ferdinandovac, Općina Gola, Općina Hlebine, Općina Kalinovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Molve, Općina Novigrad Podravski, Općina Novo Virje, Općina Podravske Sesvete, Općina Virje, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Koprivnički Bregi i Općina Đelekovec.

Ukoliko imate voće, povrće, umjetnine, med, grožđe, vino, stočnu hranu, umjetnine i druge domaće proizvode koje želite plasirati na tržište putem stranice "Klik na domaće", molimo Vas da popunite suglasnost o objavi podataka te obrazac za prijavu proizvoda koji se nalaze u privitku te ih pošaljete na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili dostavite u prostorije LAG-a "Podravina", S. Radića 1, Đurđevac.

LAG "Podravina" uključen je u još dva projekta - projekt "Duplo" (www.dravaportal.eu) i projekt "Finoteka" (www.finoteka.com) kojima je cilj također promocija lokalnih proizvođača. Ukoliko želite da se Vaši podaci objave i na ove dvije stranice, molimo Vas da to naznačite u obrascu.

Obrazac za prijavu

Suglasnost

 


Grb

Svim mještanima Općine Peteranec čestitamo

5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti!

 

Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Peteranec

 


Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13. i 148/13.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s ministrom branitelja donio je Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 73/14.).

 


Poziv na javnu raspravu povodom izrade Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Koprivničke nizinske šume (2014. - 2023.)

 


Streetball turnir Peteranec 2014

 

U subotu, 5. srpnja, održan je u Peterancu cjelodnevni Streetball turnir Peteranec 2014 koji je tradicionalnog karaktera, a organizira ga ŽKK DHP&Gola uz potporu Općine Peteranec, a ove godine sponzorstvom Prioriti foto.

Na turniru su sudjelovale ekipe iz Koprivnice, Čakovca, Križevaca,Sigeca, Drnja, Peteranca, Torčeca i Prekodravlja. Nastupilo je ukupno 17 ekipa: deset ekipa mlađe dobnih košarkašica te sedam seniorskih muških i ženskih ekipa. Općina Peteranec osigurala je priznanja za sve sudionike natjecanja, a klub je osigurao zlatne, srebrne i brončane potkovice s utisnutim nazivom kluba za prve tri plasirane ekipe po kategorijama.

Cijeli turnir prošao je u izuzetno dobrom raspoloženju, a ŽKK DHP je ovim turnirom završio dosad najuspješniju sezonu od osnutka kluba.

 

 


Dan Općine Peteranec

27. lipnja počelo je obilježavanje Dana Općine Peteranec polaganjem vijenaca, a potom je uslijedila svečana sjednica Općinskog vijeća. Uvaženim gostima i mještanima prigodnim riječima obratili su se općinski načelnik Općine Peteranec Krešimir Matijašić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota, saborski zastupnik Stjepan Milinković te općinska načelnica Općine Hlebine Božica Trnski. U svom obraćanju Krešimir Matijašić se posebno osvrnuo na ostvarene projekte u proteklih godinu dana te istaknuo nadolazeće. Proslava je nastavljena bogatim kulturno-umjetničkim programom.

U nedjelju 29. lipnja održala se svečana misa u Crkvi Sv. Petra i Pavla u Peterancu.

 

Fotogalerija


 

Grb

Svim mještanima Općine Peteranec čestitamo

25. lipnja, Dan državnosti!

 

Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Peteranec

 


Klupsko ribolovno natjecanje

 

15. lipnja u organizaciji Športskog ribolovnog kluba "Ivan Generalić" održano je klupsko ribolovno natjecanje u lovu ribe udicom na plovak na jezeru Loka 1 u Sigecu. Bilo je lijepo vrijeme, a postignuti su sljedeći rezultati po kategorijama:

Kadeti:

1. Boris Lončarić

2. Lea Čižmešija

3. David Polančec

Seniori:

1. Tomislav Blažotinec

2. Zoran Borovac

3. Mirko Išina

Pobjednici su nagrađeni medaljama i peharima koje je osigurala Općina Peteranec. Nakon proglašenja rezultata, za sve natjecatelje i goste organiziran je ručak.

 


Obavijest o provođenju oralne vakcinacije lisica


Obavijest o uključivanju u projekt "Zaštita i očuvanje bijele rode" na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

Suradnjom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost počelo je provođenje projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti "Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini. S obzirom da je život i opstanak zaštićene vrste bijele rode neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude, očuvanje gnijezda na građevinskim objektima i dodjela poticajnih sredstava važan je segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Obavijest možete vidjeti ovdje.

 


Poziv na okrugli stol "Europske mogućnosti za ruralna područja: rodna perspektiva"

Jedan od glavnih ciljeva politike ruralnog razvoja je pospješiti kvalitetu života u ruralnim sredinama i promicati raznolikost ekonomskih aktivnosti. Rodna osviještenost ruralnog sektora je ključna strategija Europske unije, ne samo za potrebe promicanja jednakosti muškaraca i žena, nego i za ekonomski razvoj i održivost ruralnog područja. Unatoč naporima poduzetim na europskoj razini koje se tiču ravnopravnosti muškaraca i žena, mnogi problemi još nisu riješeni: sudjelovanje muškaraca i žena u ruralnom razvoju, nejednaka mogućnost sudjelovanja u procesima odlučivanja te neravnomjerna distribucija dobiti ostvarena preko strukturnih fondova. Žene koje žive u ruralnim područjima često su u u višestruko lošijem položaju zbog ekonomske ovisnosti, slabe prometne povezanosti i nedostatka obrazovnih šansi, kao i prilika za zapošljavanje, stoga im je potreban poticaj za njihov osobni i profesionalni razvoj te jača podrška u njihovom nastojanju da postignu financijsku neovisnost.

Poziv možete preuzeti ovdje.


Obavijest o donaciji stočne hrane

Mještani koji žele pomoći stradalima od poplava u Slavoniji donacijom stočne hrane, mogu odvesti hranu u prostor Kampusa u Koprivnici (bivša vojarna). Stožer zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije organizirat će prihvat stočne hrane 30. svibnja (petak) od 10 do 14 sati te od 16 do 20 sati. Stočna hrana će se potom razvoziti kamionima u stradala područja.


Humanitarna akcija za pomoć žrtvama poplave

 

Na inicijativu DVD-a Peteranec i DVD-a Sigetec, na području Općine Peteranec organizirano je sakupljanje pomoći za ugrožene na poplavljenim područjima na prostoru Republike Hrvatske. Sakupljanje odjeće, hrane, igračaka i higijenskih potrepština organizirano je 19. i 20. svibnja u Vatrogasnim domovima u Peterancu i Sigecu.

Humanitarnoj akciji odazvao se veliki broj mještana kao i Općina Peteranec koja je donirala robu u vrijednosti 2.000,00 kuna. Dva prepuna kombija DVD-a Peteranec i Sigetec uputila su se 21. svibnja na poplavljena područja u Slavoniji.

 

 


Obavijest o humanitarnoj akciji

19. i 20. svibnja DVD Sigetec provodit će humanitarnu akciju sakupljanja pomoći za stradale od poplave u Slavoniji. Sve prikupljene stvari i namirnice bit će prevezene u srijedu (21. svibnja) do dvorana gdje su smješteni evakuirani ljudi. Svi koji žele pomoći mogu donijeti namirnice u prostorije DVD-a Sigetec 19. svibnja od 16 do 19 sati te 20. svibnja od 12 do 18 sati.


Informativni letak o komarcima

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije priredio je informativni letak o komarcima s ciljem edukacije stanovništva i poticanja na poduzimanje mjera kojima se smanjuje broj komaraca u našoj okolini.

Informativni letak možete preuzeti ovdje.


Obavijest o provođenju javne rasprave o Prijedlogu Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Peteranec


 

Grb

Svim mještanima Općine Peteranec želimo

sretan i blagoslovljen Uskrs!

 

Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Peteranec

Easter eggs

 


 

Obavijest o trovanju štakora

Obavijest za naselje Peteranec možete vidjeti ovdje.

Obavijest za naselje Sigetec možete vidjeti ovdje.

Obavijest za naselje Komatnica možete vidjeti ovdje.


Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske: Objava biračima


Poziv na prezentaciju Programa ruralnog razvoja 2014-2020


Obavijest vlasnicima/korisnicima parcela uz javne ceste


Posjet školi i dječjem vrtiću u Sigecu

 

29. siječnja općinski načelnik Općine Peteranec Krešimir Matijašić posjetio je Područnu školu Sigetec i Dječji vrtić "Potočnica" u Sigecu kako bi djeci zaželio ugodan boravak u renoviranoj zgradi škole i dječjeg vrtića te im uručio prigodne poklone.

Obnova i proširenje škole i vrtića sufinancirana je iz sredstava fondova Europske unije.

 

 

 


Obavijest o izradi Ciljanih III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Peteranec

Odluka o izradi Ciljanih III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Peteranec


Poziv na uvid u Idejni projekt za izgradnju odvodnje naselja Hlebine i Sigetec

Poziv možete vidjeti ovdje.


Promocija knjige "Zableni zvoni"

27. prosinca u općinskoj vijećnici u Peterancu održana je promocija knjige Zableni zvoni - Djelići baštine Peteranca autorice Marine Njerš.

Iako je profesorica matematike u koprivničkoj Gimnaziji "Fran Galović", Marina Njerš napisala je knjigu iz područja etnologije. Kao aktivni plesač, glumac i recitator proteklih 15 godina u KUD-u "Fran Galović" Peteranec te kao voditelj foklornih grupa, sakupljala je običaje, posebnosti mjesta, stare fotografije, razgovarala sa starijim mještanima i tako sakupila bogatu građu koju je objavila u knjizi. Stručni suradnik bila je Vesna Peršić - Kovač koja je knjigu i predstavila na promociji. Knjiga opisuje događaje kroz godinu u mjestu Peteranec - što se kada radilo, u što se vjerovalo, koje su bile izreke, kakva se hrana pripremala. U knjizi su opisani poslovi na polju, u dvorištu, u kući, u nezaobilaznim Galovićevim peteranskim goricama. Opisani su interijeri kuće u Peterancu početkom 20. stoljeća. Kakvi su bili običaji tijekom zaruka, svatova, krštenja, također se može pročitati u knjizi. Zapisani su neki peteranski recepti, čestitke, pjesme, plesovi, igre. Nije izostavljena ni veza Peterančana i crkve. Autorica najviše ističe važnost poglavlja o peteranskoj nošnji i bijelom vezu iz Peteranca. Šlinganje kao metoda bijelog veza vrlo je poznata na širem prostoru, ali file je vrsta bijelog veza kojim se Peterančani najviše ponose jer se izrađivao samo u Peterancu.

Marina Njerš smatra da su ovakve knjige vrlo važne jer se polako zatire izvornost, kulturna baština, pripadnost lokalnoj sredini te vrlo važna ljubav prema tradiciji.

Na promociji govorili su autoričina nastavnica hrvatskog jezika u osnovnoj školi, Nevenka Petrić; predsjednica Udruge žena Peteranec, Katica Erdec; općinski načelnik Općine Peteranec, Krešimir Matijašić te zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije, Ivan Pal. Za glazbeni dio programa bili su zaduženi Tea i Bruno Petak te školski zbor Gimnazije "Fran Galović" Koprivnica pod vodstvom Darije Kivač, prof.

Nakladnik knjige je Udruga žena Peteranec, sunakladnik Baltazar d.o.o., a tiskanje su omogućili Koprivničko-križevačka županija, Općina Peteranec, Udruga žena Peteranec i Komunalac d.o.o.


Grb

Svim mještanima Općine Peteranec želimo

sretan Božić i sve najbolje u 2014. godini!

 

Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Peteranec

Vijenac

 


Dopuna voznog parka DVD-a Sigetec

 

9. prosinca Dobrovoljno vatrogasno društvo Split poklonilo je Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sigetec navalno vozilo TAM 130 T11, kapaciteta 4000 l vode, proizvedeno 1984. godine. Ovakvo vozilo nedostajalo je voznom parku DVD-a Sigetec te je tako zaokružen planirani broj vozila u DVD-u.

DVD Sigetec zahvaljuje DVD-u Split na poklonjenom vozilu te DVD-u Peteranec na pomoći prilikom transporta vozila iz Splita.

 

 

 


Blagdan sv. Nikole

 

6. prosinca u Peterancu i Sigecu obilježen je blagdan sv. Nikole prigodnim dječjim programom te darivanjem djece. Poklone su dobila djeca s područja Općine Peteranec od navršenih godinu dana do 4. razreda osnovne škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obavijest poljoprivrednicima o sakupljanju ambalaže

Obavijest možete vidjeti ovdje.


Rješenje o određivanju biračkih mjesta za referendum 1. prosinca 2013.

Rješenje možete vidjeti ovdje.


Obavijest o uključivanju u projekt "Zaštita i očuvanje bijele rode" na području Koprivničko-križevačke županije

Obavijest možete vidjeti ovdje.

 


Peteranski šlingeraj

 

27. listopada u Hrvatskom vatrogasnom domu u Peterancu održana je međužupanijska smotra folklora Peteranski šlingeraj. Na smotri su sudjelovali KUD Sloga Đurđic iz Bjelovarsko-bilogorske županije, KUD Stubica Donja Stubica iz Krapinsko-zagorske županije, KUD Hlebine i DIF Koprivnički Ivanec iz Koprivničko-križevačke županije te domaćini, KUD "Fran Galović" Peteranec. Svako društvo predstavilo se pjevanjem, plesom te svojom nošnjom. Folkloraši i njihovi gosti družili su se uz kostanje i krapampulu koju su pripremili članovi DVD-a Peteranec.

Suradnja Udruge žena Peteranec, KUD-a "Fran Galović", Općine Peteranec i Koprivničko-križevačke županije, tradicionalno svake godine rezultira bogatom Galovićevom jeseni u Peterancu.

Fotogalerija


Žubor stihova u zavičaju Frana Galovića

 

26. listopada Peteranec su posjetili članovi Povijesnog društva Koprivnica i Matice Hrvatske Kutine i Popovače. U programu pod nazivom "Žubor stihova u zavičaju Frana Galovića" govorili su Mario Kolar, Marijan Špoljar, Vesna Peršić-Kovač i Katica Erdec. Mario Kolar govorio je o životu i opusu Frana Galovića, Marijan Špoljar dotaknuo se Ivana Sabolića, Vesna Peršić-Kovač predstavila je etno izložbu, a Katica Erdec rad Udruge žena Peteranec i KUD-a "Fran Galović".

Izvorne peteranske napjeve otpjevali su članovi KUD-a "Fran Galović", a članovi dječje folklorne grupe recitirali su Galovića na izvornom peteranskom narječju.

 

Fotogalerija


Stolek, prestri se!

 

25. listopada u Galeriji Ivana Sabolića u Peterancu održana je izložba "Stolek, prestri se!" kojom su autorice Katica Erdec i Vesna Peršić-Kovač prikazale stol kroz njegovo funkcionalno i simboličko značenje. Izložbu je otvorio zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, a mnogobrojni posjetitelji imali su priliku uživati u prikazu tradicijskih običaja, kostanjima i moštu te slasticama koje su priredile članice Udruge žena Peteranec. U programu su sudjelovala djeca DV "Lastavica" Peteranec te učenici PŠ "Fran Galović" Peteranec i OŠ "Fran Koncelak" Drnje. Članovi Udruge vinogradara i voćara koprivničkog kraja "Fran Galović" posadili su u dvorištu Galerije stablo kestena.

 

Fotogalerija 


Fran Galović

20. Galovićeva jesen

 
Peteranec, 25. 10. - 27. 10. 2013.

 

 

 

Program

Petak, 25. listopada

17.45h Polaganje svijeća i cvijeća pred bistu Frana Galovića

18.30h Galerija "Ivan Sabolić" - etno izložba "Stolek, prestri se"; druženje uz digane kolače, mošt i kostanje

Subota, 26. listopada

11h Galerija "Ivan Sabolić" - "Žubor stihova u zavičaju Frana Galovića"

Nedjelja, 27. listopada

14h Hrvatski vatrogasni dom - Međužupanijska smotra folklora "Peteranski šlingeraj", uz kostanje i krapampulu

 

Organizatori: Općina Peteranec, Udruga žena Peteranec, KUD "Fran Galović" Peteranec

Suorganizator: Koprivničko-križevačka županija

Sudjeluju: PŠ "Fran Galović" Peteranec, OŠ "Fran Koncelak" Drnje, DV "Lastavica" Peteranec, folklorna društva, Povijesno društvo Koprivnica


Grb

Svim mještanima Općine Peteranec čestitamo

8. listopada, Dan neovisnosti Republike Hrvatske!

 

Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Peteranec

 


10. županijsko vatrogasno natjecanje

 

6. listopada održano je 10. županijsko vatrogasno natjecanje na stadionu NK Panonije u Peterancu. Natjecanje je organizirala Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, a domaćin je bilo Dobrovoljno vatrogasno društvo Peteranec. Voditelj natjecanja bio je Zvonko Habijan, glavni županijski vatrogasni zapovjednik, a tehnički voditelj bio je Damir Jakupec, zapovjednik DVD-a Peteranec. Delegat i kontrolor natjecanja bio je Zlatko Orsag iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Nastupilo je 136 vatrogasnih odjeljenja s područja Koprivničko-križevačke županije te gostujuća ženska B ekipa iz Slovenije.

Natjecanju su nazočili: Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske; Ivan Matosović, predsjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije; Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije; Branko Hrg, gradonačelnik Križevaca i saborski zastupnik; Mišel Jakšić, zamjenik gradonačelnice Koprivnice; Krešimir Matijašić, općinski načelnik Općine Peteranec te mnogi drugi.

 


 

6. memorijal "Mirko Petrović"

 

29. rujna u Sigecu održan je 6. memorijal "Mirko Petrović", natjecanje operativnih vatrogasaca. Natjecanje je otvorio Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske. Ispred Općine Peteranec natjecateljima se obratio općinski načelnik Krešimir Matijašić, a ispred Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, predsjednik Ivan Matosović.

Unatoč lošem vremenu, vatrogasci su pokazali svoja znanja i vještine te dokazali da pravi vatrogasci rade u svim uvjetima. Nastupilo je sedam desetina, a posebno treba istaknuti žensku desetinu DVD Koprivnica i desetinu Podravskih Sesveta. Prvo mjesto osvojili su DVD Podravske Sesvete, drugo mjesto DVD Peteranec, a treće mjesto DVD Stara Sela.

Prilikom otvorenja natjecanja, predsjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije dodijelio je zvanje počasnog časnika Tihomiru Petroviću.

 


 

6. memorijal Ante Špiranovića

28. rujna na stadionu NK Panonije u Peterancu održan je tradicionalni vatrogasni turnir, 6. memorijal Ante Špiranovića. Organizator i domaćin natjecanja bio je DVD Peteranec, a turnir je uveličao svojim prisustvom i Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske. Nastupilo je ukupno 16 ekipa s područja Koprivničko-križevačke županije, Varaždinske županije te Grada Zagreba.

U kategoriji muške djece najbolja ekipa bila je DVD Koprivnica, a u kategoriji ženske djece, DVD Sigetec. U kategoriji žene A najbolja ekipa bila je DVD Štaglinec, a u kategoriji muški A, DVD Vrbanovec.

Ekipa DVD Vrbanovec proglašena je i najboljom ekipom natjecanja i ukupnim pobjednikom te osvojila prijelazni pehar.

 

 Fotogalerija


 

Izbor za najuzorniju seosku ženu Koprivničko-križevačke županije

7. rujna u Đurđevcu održan je Izbor najuzornije seoske žene Koprivničko-križevačke županije. Izbor je organiziralo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije, uz pomoć Udruge uzorne hrvatske seoske žene i Koprivničko-križevačke županije. Za najuzorniju seosku ženu izabrana je Anka Županić iz Novigrada Podravskog. Općinu Peteranec predstavljala je Katarina Ugrenović iz Komatnice. Manifestaciji su prisustvovali i općinski načelnik Općine Peteranec Krešimir Matijašić i njegova zamjenica Milica Lukačinec.


 

Obavijest o dopunskim izborima za romsku nacionalnu manjinu

Obavijest možete vidjeti ovdje.

 


 Početak školske godine 2013./2014.

2. rujna počela je nova školska godina. Općinski načelnik Općine Peteranec Krešimir Matijašić posjetio je Osnovnu školu "Fran Koncelak", područnu školu "Fran Galović" Peteranec, kako bi učenicima zaželio uspješnu školsku godinu te im uručio prigodne poklone - bilježnice i školski pribor.